ПОЧЕТНА О НАМА КОНТАКТ
DOSTOJNOEST

БРОЈАЧ ПОСЕТА
ПОСЕТИТЕ НАШ БЛОГ

Стање Духа човека
-Дух као оружана сила-

Део Божији у човеку је дух у души његовој, све заоденуто људским телом. Дух човека је увек у привременој откоманди,  која траје до дана који је одређен за повратак у команду којој припада, из које је одаслат негде, неким, а увек тачно одређеним, послом.

Сви Божији делићи – душе људи са духом Божијим у њој, у непрекидној су вези једни са другим таквим делићима и сви истовремено и са Суштином од које потичу и коју истовремено и творе и обнављају, чинећи је вазда младом и лепом, снабдевајући ту Суштину најновијим информацијама о збивањима у целој васиони, али превасходно о збивањима на Земљи на којој се налази јединствено боголико биће-човек, једино биће у Васиони које има, исто што и сама Суштина, која је заправо наш Живи Бог по имену Срб - право на своје мишљење и одлуке!

Сви остали делови Божији, сва друга бића, укључив у то и припаднике Вишњих сила, свих рангова и свих задужења, имају прецизне обавезе без права на самостално предузимање било којих мера – они немају емоције, немају идеје које претварају у деловања која стварају видљиве или невидљиве промене у Васиони. Они извршавају наређења, они обавештавају,  они показују да су задовољни или незадовољни нечим, углавном оним што чине људи којим помажу, које чувају и надгледају, о којим обавештавају, али су то задовољства која не производе било какво њихово самостално деловање. Све друго би се сматрало кажњивим противправним поступањем!

Делићи Суштине, дух у души човека, су делићи Једног Јединственог Креатора, са немерљивим бројем Његових Помоћника који су распоређени у свим деловима Јединственог Мора Етра. И сваки од тог немерљивог броја помоћника, често смештених и у стално видљива бића-људе, непрекидно помаже Ономе чији је део! Осим, ако дезертира и буде брисан са Божијег Списка Помоћника….

Креатор је у вези са свим својим делићима, преко трептаја одређене учестаности, различите за сваки Његов делић, па су грешке у препознавању и идентификацији апсолутно искључене! Трептаји једне људске душе су јединствени, без могућности имитирања, јер су све људске душе кодиране, што значи обележене, Духом Божијим којим је снабдевена свака људска душа, чије трептаје може идентификовати само Креатор и они Његови Помоћници којим је дат такав задатак и такво овлашћење.

Ова идентификација се обавља утврђивањем постојаности синхроног односа душа-дух-тело конкретног човека,  у односу на меморисано стање тих односа! Дух и душа човека се не могу имитирати, присвојити или на било који начин дуплирати, нити се насиљем над телом у којем се налази одређена душа снабдевена одређеним духом, могу изазвати трептаји те душе који би могли бити препознати као трептаји слободног духа и душе који су заоденути телом неког конкретног човека.

Стање духа човека је његова вечита ИД картица!

У зависности од улоге Божијег делића-духа у души човека, трептаји тог делића могу бити само линије информисања о стању тог духа, душе и самог тела у које су заоденути, али ти трептаји у одређеним случајевима постају и  оружја у облику исказаних или неисказаних стања духа одређених људи. У трептајима које одашиље њихов дух, са посебним задацима и обавезама, уз подразумевање и одређених права и привилегија које из тих обавеза свакако проистичу.


Оружје којим су снабдевени одређени људи налази се у подручју и у облику трептаја душе и духа који се у њој налази. Трепетајима у Мору Етра се остварује тренутна, и ничим ограничена, телепатска веза Делић-Суштина и обратно, уз сталне мере идентификације ко је ко у тој вези, како би се избегле било какве грешке.

Преко трептаја душе и духа човека утврђују се њихова тренутна стања, она укупна, синхрона стања душа-дух-тело, и та синхрона стања говоре о емоционалном стању неког конкретног човека.

Лепеза емоционалних стања човека је бескрајна, са безброј комбинација, исказаних кроз  трептаје душе сваког човека, ти трептаји  се непогрешиво идентификују, па су они или само информација о стању духа тог човека, или  и разлог за поступање безбројне војске Вишњих сила по основу исказане жеље проистекле из трептаја неког конкретног човека.

Стање духа одређених људи, који су и Помоћници Креатора и који су сви рангирани по основу важности задужења које у име Креатора треба да обаве док су у телу неког човека  и та њихова стања са исказаним или неисказаним жељама, постају разлози за деловање невидљивих војски Вишњих сила.

Емоције су слика стања духа човека, оне изазивају мисли и жеље које, исказане или неисказане, творе или не творе и видљиве промене у Мору Етра у којем обитавају људи као  носачи душа и духа у њима,  као Божијим делићима у сваком  човеку.

*Огромна већина Божијих делића-духова људи само информише о себи самом!;

*Мали број Божијих делића-духова људи, може да својим исказаним жељама изазове и видљиве промене у деловима Мора Етра у којим живе људи;

*Веома мали број Божијих делића-духова људи изазива настанак видљивих промена у Мору Етра у којем живе људи – својим исказаним жељама,  или само уочавањем постојања њихових неисказаних жеља, када се говори о постојању аутоматизма у испуњавању уочених жеља тих веома малобројних људи. Они могу да опозиву промене настале по основу уочених  жеља код њих, само новом жељом за опозив тих промена. У питању су посебне процедуре и посебни захтеви и то се врло ретко чини, јер: „Би, што би!“.
Због тога су такви људи обучени да коче и само покретање емоција код себе, заправо дух и душа тих људи је научена да не реагује емоционално на било какав догађај и по тој способности се они удаљавају од људи а приближавају војницима Вишњих сила, којим је то стање нормално и природно. Они коче емоције и жеље како би се избегло да жеља буде уочена када по аутоматизму изазива невидљиве или видљиве промене у сегменту на који се њихова жеља односила.

Ти малобројни  и веома малобројни, поштујући писане процедуре, својим мислима или мислима преточеним у речи, исте посвећују (чине их светим) тако што те њихове мисли или речи, Вишње силе учине видљивим кроз промене у Мору Етра. Они своје мисли, жеље или само речи, ставе на располагање многобројним војскама Вишњих сила које потом изазову промене.

Они се чешће опредељују на промене које људи не  могу да уоче као видљиве промене које би могли да повезују са неким од њих, значи радије, и много чешће, делују из невидљивог ка видљивом како би се избегло уочавање оних који су те промене, својим жељама, мислима или речима, изазвали. Али, не увек тако и увек је то у зависности шта се тим променама све желело.

Примера ради, од 1995.г. важи измена на целој Планети Земљи, до које је дошло после саветовања Вишњих сила са неким од овде описаних као веома малобројних, да се кривац за неко недело не кажњава преко потомака до петог колена, већ да он лично прими казну и то у тренутку највеће своје моћи и славе, да казну добије онај који је крив, да ти виде сви они којим је његова кривица позната како би се и сами суздржавали од таквих недела, и како би то преносили својим потомцима.

Тада су обични људ разјаснили Вишњим силама да је кажњавање неког до петог колена неделотворно, прижени су им докази и дати примери и Вишње силе су послушале обичне мале људе, је су они  бољи познаваоци прилика на Земљи. Ово функционише и то свако може да контролом збивања од тада до данас установи. Установљен је нови принцип, па смо ми сви сада у прилици да са сигурношћу тврдимо да ће кривци из овог нашег времена, ма ко то био, на наше очи примити казну. Неизбежно!

Нама обичним људима су непознати начини на који се промене догађају, на који се оне реализују, било да су питању невидљиве било да су у питању видљиве примене. Оне се свакако и свакодневно догађају, па их сви ми почесто подведемо под случајности, које су скоро и непостојећа категорија.

Сматра се да су Вилењаци-људи на Првим линијама фронта који држе Вишње силе на Земљи и које и творе видљиве промене у окружењу људи.

Они, Вилењаци, имају моћно, најмоћније, оружје – ПЕСМЕ, којим призивају и усмеравају Вишње силе. Њима, Вилењацима, се учине познате жеље оних малобројних људи, на чије трептаје се обраћа пажња и чије се исказане или неисказане жеље претачу у видљиве промене, како би они, Вилењаци-људи, стали на Прву линију фронта који држе Вишње силе, јер су он најбољи познаваоци прилика међу људима.

Вилењаци-људи су на сталном Бојевом дежурству са правима на избор начина на који ће Вишње силе изазвати промене видљиве за људе. И они то и чине. Песмом!

Јер се на њихове песме обраћа посебна пажња. Они су на Бојевом дежурству и сталном очекивању конкретних задатака. Дотле-уређују терен на којем ће се догодити промене.

Видљиве промене су резултат Одлука у Пределима Моћи, донетих поводом одаслатих, или и само уочених жеља, код оних малобројних или врло малобројних људи у којима су Божији делићи – Дух Божији, чијим се речима изазивају видљиве промене.
Они чијим се жељама увек удовољава, ма биле и само уочене у свом постојању, увек добију и несумњиву потврду пријема трептаја коју је створила одређена жеља таквих људи, пријема у Централу Вишњих сила.

Некада су то манифестације које уочава њихов дух, али и тело, некада је то стање блаженства духа, душе и тела, некада они уоче кретање пријатних енергија око свог тела или кроз њега, некада их подилазе жмарци, некада се подигну длаке на надлактицама њихових руку, некада је то сећај присуства још неког и на многе друге начине које са сигурношћу препознаје дух у телу таквог човека.

Ово је и кључ за разумевање узрока видљивих промена у Мору Етра у којем живе људи.

Бројем ових малобројних и веома малобројних људи, одређује се ранг одређене државе и њеног народа у Небу, а тај ранг утиче на снагу и важност тог народа и њихове државе на Земљи.
Некада је највеће царство на Земљи, са најбројнијим народом и највећом територијом било Царство Срба. Оно је сада на Земљи смањено, различитим злоупотребама народа којим су Срби помагали, али је Духовна војска Србије и сада највећа и најважнија таква војска на Земљи, са оним веома малобројним и малобројним, са Вилењацима-људима, са оним чијим трептајима се изазивају промене широм Планете Земље, па је све то и сада тако умањеној чини најважнијом државом света. Србска Духовна војска влада светом, за сада на невидљив начин.

Ускоро ће то чинити на видљив и опште признат начин. Србија ће се вратити у пређашње стање.

Она је 2013.г. у свој посед вратила отети Ред Змаја који је до 1427.г. предводио наш Деспот Стефан Лазаревић-Високи. Она и сада преко тог реда води победничку битку са остацима војски одбеглог Бога Мамона. Србским ПГ ракетама и трептајима духа у телима чланова тог Реда Змаја! Са Србима-Вилењацима, које преко овог наслова посебно поздрављам!

Србска Духовна војска је Победник, њој припадају привилегије Победника и она ће их узети.

То је запечаћено на Божић, 7.1.2018.г. када је откривена и разваљена суштина најновијег Плана-Преваре, преосталих нижих команданата Бога Мамона, који је у септембру 2015.г. напустио Земљу, који су опет хтели да преко Западне Јудеје-Француске, под новим именом, овладају светом. То је спречено. То су планирали људи, али је Бог тај који увек одлучује.

Биће им одобрено само формално организовање како би били на окупу ради лакшег држања под контролом. Они ће моћи само још за кратко да изазивају промене својим гвозденим оружјем,  њихове територије ће постати неподобне за живот, њихов финансијски систем ће пасти, они кисну и труле, многи ће дезертирати и покрстити се….

Два србска цара, А. Вучић и В. Путин, су пре три недеље пропустили прилику да се покрсте и дезертирају из војске Бога Мамона. Друга им се прилика неће пружати.

*У славу Команданта Небеске војске и Команданта и Начелника Организације Команда-540, Светог Арханђела Михаила!

*У славу Светог Стефана првовенчаног, архиђакона, којем је посвећен данашњи дан!

 

Србија Драгољуб Татомировић
Доктор права-криминолог и теозоф
Заставник  Команде-540

Постављено 9.1.7526/2018.г.
(Написано и запечаћено 9.1.2018.г. у времену од
02,30 до 04,19 ч. са паузом од око 10  минута)Коментари: 0

Нема коментара


Постави коментар:

Име и презиме:

Коментар:
© Copyright :Zlatni Bilten 2010